Avloppspaket

Produkter

Avloppspaket
Kompletta avloppspaket för enskilt avlopp. Ett paket består av t.ex. slamavskiljare, pumpbrunn med pump och komplett infiltration.

Infiltrationspaket
Kompletta infiltrations- och markbäddspaket. Standardpaket 14 – 100 m2.

Vi ”skräddarsyr” även andra paketlösningar och storlekar enligt önskemål.